Prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka

Specjalista chirurgii ogólnej, naczyniowej, transplantacyjnej

 • Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
  Prezes Śląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Angiologii.
 • Członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Międzynarodowej Unii Angiologicznej.
 • Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, członek Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych.
 • Autor bądź współautor wielu artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uhonorowany medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, Orderem Honorowym „Laur 50-lecia ŚAM” oraz wielokrotnie nagrodami Rektora ŚAM za działalność naukową i dydaktyczną.

Dr n. med. Artur Caban

Specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z transplantologii klinicznej

 • Adiunkt Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej ŚLAM w Katowicach.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego.
 • Doświadczenie wynikające z pracy w Wojewódzkiej Poradni Proktologicznej oraz liczne certyfikaty szkoleń z zakresu proktologii.

Dr n. med. Lucyna Elżbieta Mansfeld

Specjalista chirurgii ogólnej

 • Adiunkt Śląskiej Akademii Medycznej.
 • Wieloletni członek Senatu ŚlAM, członek Towarzystwa Chirurgów Polskich.
 • Odznaczona m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, złotą odznaką honorową „Za zasługi dla województwa katowickiego”, Orderem Honorowym „Laur 50-lecia ŚLAM”.

Dr n. med. Marek Kania

Specjalista chirurgii ogólnej, patomorfolog

 • Wieloletni asystent, adiunkt Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego oraz asystent Katedry Patomorfologii ŚUM w Katowicach.
 • W latach 1996-2006 ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej w szpitalu w Sosnowcu. Stypendysta paryskich klinik chirurgicznych.
 • Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych.
 • Posiada liczne certyfikaty ukończenia kursów,szkoleń,konferencji z zakresu dermatochirurgii, medycyny estetycznej,chirurgii plastycznej,onkologicznej oraz ogólnej.
 • Wykładowca Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach z zakresu Medycyny Estetycznej.

Lek. med. Róża Swaczyna

Specjalista dermatologii

 • W 1973 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii.
 • Wieloletni współpracownik Katowickiego Centrum Onkologii.
 • Zajmuje się przeprowadzaniem kompleksowej diagnostyki i leczeniem chorób skóry.

Dr n. med. Włodzimierz Walewski

Specjalista chirurgii ogólnej

 • Adiunkt Śląskiej Akademii Medycznej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.
 • Uhonorowany m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”.

Lek. med. Ewa Woch

Specjalista dermatologii, homeopata

 • Liczne szkolenia z dziedziny homeopatii. Udział w konferencji homeopatycznej we Francji.
 • ponad 15-letnie doświadczenie z zakresu dermatoskopii
 • Udział w pracach badawczych francuskich homeopatów nad uczuleniami na nikiel – 80% skuteczności.

 

Lek. med. Marian Duraj

Specjalista chirurgii ogólnej

 • Wieloletni asystent Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej,Transplantacyjnej i Naczyniowej ŚAM w Katowicach.
 • Szef Gabinetu Dermatochirurgii Katedry i Kliniki Dermatologii ŚAM w Katowicach /2000 – 2005/, obecnie ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Krótkoterminowej i Dermatologicznej Szpitala MSWiA w Katowicach.
 • Członek Pol.Tow.Lek., Tow.Chir.Pol., Sekcji Endoskopowej Tow.Chir. Polskiej Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
 • Posiada certyfikaty ukończenia licznych kursów i szkoleń z zakresu dermatochirurgii, chirurgii plastycznej, aseroterapii oraz wszczepiania portów naczyniowych do przewlekłej chemioterapii nowotworów.